Playtech quyên góp 3,5 triệu Bảng do vi phạm của PTES

Một cuộc điều tra của Ủy ban điều tra cá cược cho thấy PT Entertainment cho thấy trách nhiệm xã hội thực sự, nhằm chống rửa tiền và điểm yếu của VIP từ năm 2015 đến 2017, sau khi khách hàng Chris Bruney tự kết liễu đời mình vào tháng 4/2017.

PTES, từng kinh doanh dưới tên Winner và Titanbet, trước đó đã bị Playtech đóng cửa trước cuộc điều tra vào năm 2019 và sẽ phải chịu mức phạt quy định 3,5 triệu bảng, cộng với các hình phạt bổ sung.

Mặc dù họ đã phải quyên góp £619.395 cho các tổ chức từ thiện cho tác hại của cá cược để nhận ra các vi phạm, Playtech sẽ tăng số tiền đó bằng với số tiền phạt cho PTES ban đầu. Số tiền tiếp theo sẽ dùng để hỗ trợ công việc được thực hiện bởi Liên hiệp cá cược trong việc nâng cao các tiêu chuẩn ngành.

Nhà cung cấp cho biết hành động mang tính quyết định đã được thực hiện để giải quyết các vi phạm PTES trước khi đóng cửa, để đảm bảo các vi phạm tương tự sẽ không lặp lại.

Hội đồng quản trị cũng gửi “lời cảm thông sâu sắc nhất đến gia đình của Chris Bruney”, trong khi Chủ tịch lâm thời Claire Milne đã tiến hành đánh giá về vị trí của tập đoàn.

Milne nói: “Những phát hiện của cuộc điều tra này không phản ánh vị trí của Playtech ngày hôm nay. Nhưng trong khi công ty đã có nhiều thay đổi tích cực và quan trọng, chúng tôi cảm thấy chỉ đúng khi nhận ra những thất bại lịch sử này bằng cách đưa ra số tiền phạt bổ sung.”

“Khi nói chuyện với nhiều bên liên quan của chúng tôi, rõ ràng họ cảm thấy những thất bại không phải là điều mà họ biết về Playtech. Thông qua hành động này, chúng tôi muốn gửi một thông điệp tới họ và toàn ngành công nghiệp của chúng ta ngày nay.”

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password